Υφασμάτινες Βαλίτσες / Soft Shell Suitcases

3
Yes
None
1
1000000
/soft-shell-suitcases/
Thumbnail

Categories:

Υφασμάτινες Βαλίτσες / Soft Shell Suitcases
ST 104-S
ST 104-S Image

Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 4 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 55 x 40 x 20 cm  40 lt / 2,8 kg

 • 4 διπλές ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση / 4 double enhanced wheels for easy movement
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 104-M
ST 104-M Image

Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 4 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 61 x 40 x 27/32 cm  58/69 lt / 3,6 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 15% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 15% for additional storage
 • 4 διπλές ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση / 4 double enhanced wheels for easy movement
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 104-L
ST 104-L Image

Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 4 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 71 x 46 x 30/35 cm  83/97 lt / 4,3 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 15% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 15% for additional storage
 • 4 διπλές ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση / 4 double enhanced wheels for easy movement
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 102-S
ST 102-S Image

Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 55 x 40 x 20 cm  40 lt / 2,5 kg

 • 2 ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση σε δρόμους / 2 enhanced wheels for easy movement on the streets
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 102-M
ST 102-M Image

Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 61 x 40 x 27/32 cm  59/70 lt / 3,3 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 15% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 15% for additional storage
 • 2 ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση σε δρόμους / 2 enhanced wheels for easy movement on the streets
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 102-L
ST 102-L Image

Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 840D Dolby
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Γκρι, Μωβ / COLOR: Black, Grey, Purple
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 71 x 45 x 31/36 cm  89/104 lt / 3,7 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 15% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 15% for additional storage
 • 2 ενισχυμένες ρόδες για άνετη μετακίνηση σε δρόμους / 2 enhanced wheels for easy movement on the streets
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
 • 5 χρόνια εγγύηση / 5 years gurantee
ST 110-S
ST 110-S Image

Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 1200D Fabric
ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Λαδί, Μαύρο / COLOR: Blue, Olive green, Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 55 x 40 x 20 cm  40 lt / 2,4 kg

 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
ST 110-M
ST 110-M Image

Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 1200D Fabric
ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Λαδί, Μαύρο / COLOR: Blue, Olive green, Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 61 x 43 x 25/30 cm  58/69 lt / 3 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 20% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 20% for additional storage
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
ST 110-L
ST 110-L Image

Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 2 wheels

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and durable constraction with modern design


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: 1200D Fabric
ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Λαδί, Μαύρο / COLOR: Blue, Olive green, Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / DETAILS : 71 x 46 x 26/31 cm  88/105 lt / 3,6 kg

 • Επέκταση της χωρητικότητας κατά 20% για επιπλέον χώρο αποθήκευσης / Expandable capacity by 20% for additional storage
 • TSA κλειδαριά ασφαλείας με 3ψήφιο συνδιασμό / TSA security lock with 3digit combination lock
 • Εσωτερικό σε έντονο ανοιχτό χρώμα με χρηστικές θήκες / Internal lining in bright color with useuful pockets
Υφασμάτινες Βαλίτσες / Soft Shell Suitcases
ST 104-S Image
ST 104-S
Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 4 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight ... Read More
ST 104-M Image
ST 104-M
Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 4 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and ... Read More
ST 104-L Image
ST 104-L
Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 4 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 4 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and d... Read More
ST 102-S Image
ST 102-S
Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight a... Read More
ST 102-M Image
ST 102-M
Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and d... Read More
ST 102-L Image
ST 102-L
Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and du... Read More
ST 110-S Image
ST 110-S
Βαλίτσα Καμπίνας Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Cabin size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight a... Read More
ST 110-M Image
ST 110-M
Βαλίτσα Μεσαία Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Medium size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and d... Read More
ST 110-L Image
ST 110-L
Βαλίτσα Μεγάλη Υφασμάτινη 2 Ρόδες / Large size suitcase soft shell 2 wheels Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό / Light weight and du... Read More