Δερμάτινα Πορτοφόλια / Leather Wallets

Categories
Δερμάτινα Πορτοφόλια / Leather Wallets
Δερμάτινα Πορτοφόλια / Leather Wallets

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet


ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown
ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm

Δερμάτινα Πορτοφόλια / Leather Wallets
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε / COLOR: Black, Blue ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm
Δερμάτινο πορτοφόλι / Leather Wallet ΥΛΙΚΟ / MATERIAL: Δέρμα / Leather ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Καφέ / COLOR: Black, Brown ΜΕΓΕΘΟΣ / SIZE : 24 x 21 x 7 cm